HISTORIA

HISTORIA ULICY

Ul. Działyńskich wytyczona została w roku 1889.

Pierwsza nazwa Naumann Strasse nadana została na cześć nadburmistrza poznańskiego. Ówczesna ul. Naumanna sięgała aż do ul. Młyńskiej. Od roku 1907, zyskała dzisiejszy kształt – i rozpięta jest między ulicami Libelta i Nowowiejskiego.
Aktualną nazwę ulica zyskała 16.06.1919 roku. Nadając ulicy nazwę, uczczono rodzinę Działyńskich, czołowych orędowników spraw polskich w Wielkopolsce. W roku 1951 ulicę przemianowano na Inżynierską. Do wcześniejszych, znamienitych i zasłużonych dla Poznania patronów, powrócono we wrześniu 1989 roku

Trzeba nadmienić, że cała ulica Działyńskich była wówczas uznawana za jedną z najbardziej ekskluzywnych ulic w mieście.

KAMIENICA

Kamienica przy Działyńskich 6 powstała w 1895 roku.

Zaprojektowana została przez biuro architektoniczne Hugo Kindler&Gustav Kartmann w stylistyce neobarokowej – czyli nurcie architektonicznym bardzo popularnym w okresie powstawania budynku. Nawiązania do baroku widoczne są szczególnie w dekoracyjnej elewacji. W podobnym stylu, architekci Kindler i Kartmann, zaprojektowali również inne kamienice przy ul. Działyńskich – sąsiadujące z szóstką budynki pod numerami 2, 3, 7 i 8. Dzięki temu cała ulica Działyńskich prezentuje się harmonijnie.

Działyńskich 6 to budynek pięciokondygnacyjny, a w jego bryle zaakcentowane są 3 wykusze zwieńczone w linii dachowej lukarnami, nakrytymi hełmami dachowymi z iglicami. Istotną rolę, poza funkcją, pełnią przepiękne balkony, z ażurowymi balustradami. Naroże budynku zwieńczone zostało wieżą z lukarną nakrytą heksagonalnym dachem.

Po przeprowadzeniu prac rewitalizacyjnych, Działyńskich 6 odzyska pierwotną pozycję i znaczenie, a miasto Poznań zyska kolejną architektoniczną perłę.

0
mieszkania
0
komórek i schowków lokatorskich
0
rowerownia